Bestuur van de VV Siddeburen ondergaat een sterke verjonging.

logo lnd thumb lnd thumb lnd thumb lnd thumb lnd thumb lnd thumb lnd thumb

 

Na 3 vergaderingen te hebben bijgewoond heeft het zittende bestuur 11 juni Jelle van der Geest, Jason Weites en Tonko Heidema gevraagd of zij zitting zouden willen nemen in het bestuur.

Gelukkig hebben alle 3 positief op deze vraag gereageerd. De komende weken zal worden gekeken hoe de bestaande taken straks verdeeld kunnen worden. Bas Bulthuis heeft er, in overleg, voor gekozen om in de sponsorcommissie te blijven zitten. Ook dat is een zeer geruststellende zaak, want de administratie moet ook daar op orde zijn en blijven. Als zittend bestuur zijn we zeer content met deze positieve ontwikkeling, omdat je o.a. in die 3 vergaderingen al merkte dat je elkaar versterkt en er een nieuw elan gaat ontstaan. Het spreekt voor zich dat deze 3 jonge mannen, die tezamen nog maar 68 jaar zijn, de gemiddelde leeftijd van het bestuur fiks laat dalen ! Laten we hopen dat dit signaal en besluit van deze 4 jonge leden ook een positief effect heeft op de antwoorden van andere kandidaten die nu al gevraagd zijn of in toekomst gevraagd zullen worden ook een steentje bij te dragen.