“Nog een extra reden om te stémmen op Gerda van der Laan, want we gaan bij winst geld schenken aan een goed doel ‘’

goede doel

Nog een extra reden om te stemmen op Gerda van der Laan! Gisteren hebben wij al aangegeven waarom wij vinden dat iedereen op

Gerda van der Laan moet stemmen via, (https://ad.clubheld2017.nl/.) Maar daar komt nu een hele goede reden bij. Het bestuur van de voetbalvereniging heeft het volgende nl. besloten. Als dit allemaal nl. lukt is dat een geweldige erkenning voor haar vrijwilligerswerk én het levert de club in dat geval een heel mooi bedrag op. Als Gerda dit zou winnen dan kunnen we nu nl. toezeggen dat wij 50%  van dat te winnen bedrag gaan schenken aan een goed doel, waarvan Gerda de bestemming mag bepalen. Wij hopen op uw/ jouw stem te mogen rekenen.                

Het bestuur.