Het kan nog steeds !!! ... Verzoek aan iedereen die zich verbonden voelt met de VV Siddeburen, Leden, ouders, vrijwilligers, sponsors, supporters enz. Wij zouden het op prijs stellen als je 10 minuten zou besteden aan deze enquete. Wij krijgen daar een ra

Aan iedereen die zich verbonden voelt met de VV Siddeburen, Je kunt hieraan mee doen tot 23 augustus, maar beter is het om het direct maar even in te vullen.. :-)

Dit is bestemd voor supporters van FC Groningen en maar voor ook clubs, zoals de VV Siddeburen, die onderdeel uitmaken van het Amateurconvenant, zoals FC Groningen dat met vele amateurclubs heeft.
 
Zonder leden bestaat er geen vereniging en dat beseffen wij maar al te goed. Daarom zijn wij benieuwd naar je mening over onze club. Via deze weg vragen wij je deze enquête ( https://ersm.nl/fcgroningenledenonderzoek/ ) in te vullen. Dit onderzoek is een initiatief van FC Groningen en wordt tevens aan alle verenigingen, die lid zijn van het Amateurconvenant, aangeboden. 

De amateurclubs krijgen na afloop van het onderzoek inzage in de resultaten die betrekking hebben op hun vereniging. Hier kunnen zij verbeterpunten uithalen. FC Groningen gebruikt de resultaten van alle verenigingen tezamen om meer inzicht te krijgen in wat er leeft bij de verenigingen.

Onder alle deelnemende verenigingen wordt een bezoek, met alle leden van de club, aan een wedstrijd van FC Groningen in het seizoen 2017/2018 verloot. Daarnaast verloot FC Groningen 5x twee VIP-kaarten onder alle individueel ingevulde vragenlijsten. 

Bij de beantwoording van de vragen is anonimiteit gegarandeerd. Er wordt vertrouwelijk omgegaan met de antwoorden. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. 
Dit is de link naar de enquête: https://ersm.nl/fcgroningenledenonderzoek/

Alvast bedankt voor het invullen!                             Bestuur van de VV Siddeburen