Waarom is de 'Gedragscode vrijwilliger' op de site geplaatst?

  • Afdrukken

Dat is om de volgende reden gebeurd. Helaas gebeurt er in Nederland nu en in het verleden te vaak iets waardoor jeugdige sporters niet vrij en onbevangen van hun sport kunnen genieten. Hoe triest ook komt dat om een vrijwilliger af en toe misbruik maakt van zijn 'functie' en leiding geeft aan jeugdige sporters. Voor 99,9% van de bevolking wellicht niet te begrijpen, maar toch gebeurt het. Daarom heeft het bestuur op de ALV van 2016 aan de leden het plan voorgelegd dat zij voor alle vrijwilligers, die met de jeugd (tot 16 jaar) werken, een verklaring VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) moeten overleggen. Dat gaan we met ingang van het nieuwe seizoen invoeren. Zo'n verklaring wordt door het bestuur aangevraagd en deze wordt naar de vrijwilliger gestuurd, die deze vervolgens aan het (jeugd)bestuur moet tonen. Natuurlijk gaat zoiets niet zomaar. Daarvoor moet je een Gedragscode voor de Vrijwilliger vaststellen en die is op een bestuursvergadering van december 2016 vastgesteld. Om nu voor iedere vrijwilliger die met de jeugd gaat werken zo'n VOG verklaring gratis aan te kunnen vragen moet die Gedragscode kenbaar gemaakt worden. Deze hebben we nu op de site van de club geplaatst. Je kunt deze vinden onder het kopje 'Jeugd' in de rode balk van het hoofdmenu en vervolgens onder 'Info' zie je deze gedragscode staan en kun je van de inhoud kennis nemen. Iedereen begrijpt dat het bestuur hoopt dat dit bij ons nooit aan de orde zal zijn, maar wij voelen ons als bestuur verplicht om in elk geval die voorzorgsmaatregelen te nemen die je daar tegenwoordig kennelijk voor moet nemen.                                                Het (jeugd)bestuur.