Wat is er in de afgelopen weken gebeurd bij de vereniging.

logo lnd thumb lnd thumb lnd thumb lnd thumb

Wat is er de afgelopen weken duidelijk geworden?

 

Om te beginnen hebben we Andre Aukes bereid gevonden om trainer te worden van de damesselectie. Andre heeft de dames van GEO/Harkstede 6 jaar getraind dus die heeft de nodige ervaring.

 

Ook hebben we de begeleiding van het eerste elftal nu ook rond. Nadat we eerst Auke Birza als trainer konden aantrekken, heeft vervolgens Dick Bierma positief gereageerd op ons verzoek om grensrechter (of in dit geval zeker, ‘assistent- scheidsrechter?) te worden. En daarna heeft HenkWesters j.l. donderdag 29 juni definitief toegezegd dat hij leider zal worden van het eerste elftal. Daarmee hebben wij, ons inziens,  3 nieuwe mensen rondom het eerste elftal gevonden die ieder in zijn functie een schat aan ervaring en kennis meebrengen. We zijn hier als bestuur dan ook erg blij mee. En Lukas Jonkman, die zich het afgelopen seizoen al  als verzorger ‘als een vis in het water’ voelde, was er gelukkig al en is er volgend jaar ook.. !

 

Verder moeten we helaas melden dat Jan Jansema onlangs aangaf te weinig plezier te beleven aan een bestuursfunctie en daardoor ook te weinig tijd kan vrijmaken om zich met alle aspecten, waar men dan mee te maken krijgt, bezig te houden.  Daarbij komt dat hij ook ervaart te weinig tijd te hebben om regelmatig bij wedstrijden te zijn. Zodoende heeft Jan besloten als ‘echt bestuurslid’ te stoppen. Maar gelukkig blijft hij wel alle taken, die hij als bestuurslid op zich had genomen, gewoon uitvoeren. M.a.w. hij blijft actief lid van de sponsorcommissie, hij onderhoudt de contacten en pleegt desgewenst overleg met Wessel  als kantine beheerder en is de contactpersoon naar onze drankenleverancier.                                                                                                                                                     Gelukkig hebben we er vrij snel weer een bestuurslid bij in de persoon van Dick Bierma. Dick treedt toe en zal scheidsrechters- en spelregelzaken als speerpunt in zijn takenpakket nemen.  We hopen er nog een bestuurslid bij te kunnen vinden.

 

We zijn daarnaast nog bezig met het zoeken / vinden van een leider bij het dames team en een trainer en leider bij het 2e elftal.