Beleidsplan

Het is een maatschappelijk gegeven dat kinderen op steeds jongere leeftijd in aanraking komen met sport.

Onlosmakelijk is hiermee verbonden dat ook op steeds jongere leeftijd keuzes worden gemaakt voor een bepaalde tak van sport. Het aanbod van vrijetijdsbesteding in Siddeburen en omstreken is divers. Voor onze vereniging is het zaak zoveel mogelijk kinderen op een zo jong mogelijke leeftijd voor de voetbalsport te interesseren. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst is in dat opzicht zeker geen loze kreet. Zodra aanwas van jeugdleden stagneert, betekent dat op lange(re) termijn terugloop van het ledenaantal met verregaande consequenties op sportief, financieel en organisatorisch gebied. Van belang is te weten op welke gronden (ouders van) kinderen een keuze maken voor een bepaalde vorm van vrijetijdsbesteding.

Van belang is de interesse van de ouders zelf en de interesse van het kind. Bovendien kan van belang zijn of een kind al op jonge leeftijd aanleg heeft voor een bepaalde sport. Ook speelt het imago van de vereniging in de volksmond een rol. Imago wordt bepaald door:

 

  1. De organisatie binnen de vereniging (informatievoorziening, duidelijke afspraken, regels, daadkrachtig bestuur)
  2. Kwaliteit van het kader (goede trainers en leiders)
  3. Peil van communicatie naar de ouders (heldere afspraken, duidelijk kunnen maken waarom iets wel of niet)
  4. Organisatie van nevenactiviteiten.

 

Zo is het een uitgemaakte zaak dat bepaalde kinderen kiezen voor de VV Siddeburen omdat vaders/moeders voetbalt of heeft gevoetbald en zullen daarom om diezelfde reden ook kinderen kiezen voor de zwemsport (waterpolo), scouting, handbal, tafeltennis, paardrijden etc.

In dit grote aanbod van (sport)voorzieningen zal de VV Siddeburen zich moeite moeten getroosten om een plaats te verwerven c.q. te behouden om jeugdleden te interesseren voor de voetbalsport. We moeten ernaar streven "net iets meer" te bieden dan de andere (sport)verenigingen. Dit betekent dat we niet alleen moeten investeren in kwaliteitsverbetering maar ons ook vooral moeten profileren als een sportvereniging waar het voor die kinderen "goed toeven" is.

 

Bij de VV Siddeburen staat het “voetbalplezier” voorop; bij elke beslissing moet dit in acht genomen worden. Daarnaast wil de VV Siddeburen op langere termijn met de prestatiegerichte elftallen op een zo hoog mogelijk niveau uitkomen. Dat is een doelstelling die je niet zomaar bereikt. Voor goede prestaties heb je namelijk allereerst goede spelers nodig. Goede spelers kun je krijgen door een goede jeugdopleiding. Maar met alleen goede spelers ben je er niet. De spelers moeten trainen, hebben goede omstandigheden nodig en moeten zich thuis voelen. Hierbij mogen de minder goede voetballers niet vergeten worden. Deze zijn minstens net zo belangrijk om een gezonde vereniging te blijven!

 

Voor een continue hoog niveau moet er voldoende aanwas zijn. Daartoe zal de jeugd allereerst lid moeten worden van de VV Siddeburen. Vervolgens zullen ze zich dan ook nog eens op een positieve manier moeten ontwikkelen. Dit vraagt om een goede jeugdbegeleiding binnen de vereniging en een aantrekkelijk klimaat waarin het “voetbalplezier” het belangrijkste element vormt. Zo zijn er nog wel meer factoren, die in de toekomst een rol spelen voor de ontwikkeling van de VV Siddeburen.

 

Mooie woorden natuurlijk en prima doelstellingen. Maar doelstellingen moeten ook gerealiseerd kunnen worden. Want de basis voor een voetbalvereniging is het vrijwilligerswerk van de mensen die hun club een warm hart toedragen. Zeker bij een voetbalvereniging met circa 340 leden is er nogal wat vrijwilligerswerk te doen. Hiervoor is een weloverwogen beleid vereist. Een weloverwogen beleid dat vastgelegd moet worden in een beleidsplan. Een beleidsplan, dat een constante leidraad vormt voor alle besluiten die genomen moeten worden.

 

Het voortbestaan van een vereniging hangt in grote mate af van de zorg voor de continuïteit. Daarbij is belangrijk dat:

  1. veel aandacht wordt besteed aan de instroom ( jeugd )
  2. een klimaat wordt/blijft geschapen dat iedereen zich “thuis” voelt bij de VV Siddeburen

 

 

Dit alles is verwoord in het beleidsplan. Klik hier om het volledig jeugdbeleidsplan van vv Siddeburen te lezen.