Gebruik accomodatie

Onze senioren en jeugd spelen met veel plezier hun wedstrijden bij vv Siddeburen, op sportpark “Ewensborg”. Helaas komt het steeds vaker voor dat na trainingen en wedstrijden de kleedkamers in complete wanorde worden achtergelaten: blikjes/flesjes op de grond, modder tegen de muur en een waterballet op de vloer! Dat is erg frustrerend voor de medewerkers en vrijwilligers die elke dag de kleedkamers schoonmaken.  Om een en ander in goede banen te leiden gaan we het volgende met elkaar afspreken. Laten we elkaar helpen en allemaal onze verantwoordelijkheid nemen in het netjes houden van onze kleedkameraccommodatie.

Leiders en trainers:
· Zorg dat je 10 minuten voor de spelers aanwezig bent om ze op te vangen. Dit geldt zowel voor trainingen als bij wedstrijden.

.Op wedstrijddagen graag eerst melden bij de gastvrouw in de bestuurskamer, zij zal de kleedkamer/veld indeling bekend maken.

· Zo mogelijk ontvangt 1 leider (bij thuiswedstrijden) de tegenpartij om deze richting bestuurskamer te begeleiden terwijl de andere met het  eigen team naar de kleedkamer gaat.

· Zorg ervoor dat elk team in de juiste kleedkamer zit, anders ontstaan er later op de dag problemen.

· Laat de spelers hun kleding zoveel mogelijk direct in de tas doen zodat de kans op het verdwijnen en vergeten van kleding tot een minimum word beperkt.

· Zorg dat bij toerbeurt 1 of 2 spelers de kleedkamer zo netjes mogelijk achterlaten. Neem de regels t.a.v. het schoonmaken door met de spelers.

Spelers:
·
Spelers moeten de kleedkamer na de wedstrijd en training (in samenwerking met de trainer/leider) netjes achterlaten.

.Voetbalschoenen mogen niet onder de douch of kraan worden schoon gespoeld. De kans op verstoppingen van het riool door het vele zand word zeer groot.

· Spelers moeten zuinig omspringen met de materialen en de accommodatie van vv Siddeburen.

.Vergeten kleding zal een bepaalde tijd worden bewaard, word deze niet opgehaald dan dit worden meegeven aan het “Leger des Heils”.

Ouders/leiders/trainers/spelers:
· Sociale controle: signaleren van misstanden en de desbetreffende spelers hier op aanspreken of doorgeven aan het wedstrijdsecretariaat in de bestuurskamer.

Regels t.a.v. het schoonmaken van kleedkamers:
Kleedkamers moeten na afloop van training en wedstrijd worden opgeruimd. Losse rommel (drinkflesjes e.d.) in de prullenbak. Bagger opvegen en in de pullenbak.

NIET IN DE DOUCHES VEGEN, want dan is het riool binnen de kortste keren verstopt. Het handigst is, dat degene die het laatste klaar is opruimt.    

Het bestuur.